ກຽດນິຍົມ

ໃບຢັ້ງຢືນສິດທິບັດ & ກຽດນິຍົມ

3
55

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ

ຜູ້ຜະລິດແມ່ເຫຼັກຖາວອນແລະປະກອບສະນະແມ່ເຫຼັກ